2012. június 25., hétfő

FŐOLDAL
Szeretettel üdvözölöm oldalamon!


KÖZÚTI BALESET ÉRTE?
Ha Ön vétlen résztvevője volt közúti balesetnek és nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, vagy közvetlen hozzátartozója vétlenül közúti baleset következtében elhalálozott,
Ön nem vagyoni /pénzbeni/ kártérítést kaphat, akár öt évre visszamenőleg is.
Kártérítési ügyét előzetes költségek nélkül intézzük!
  Ha Ön vagy környezetében valaki érintett hívjon bizalommal. 
Hívjon telefonon: 06 30/360 7597
Vagy töltse ki az űrlapot: BALESET BEJELENTÉSE ITT!!!
Hívjon, hogy segíthessünk!

Az alábbi képek sajnos megszokott látványok a napi híradásokban. Akármennyire is nem szeretnénk, közúti balesetek voltak, vannak és lesznek. Hazánkban az elmúlt 5-7 évben ugyan csökkenő tendenciát mutat a statisztika, de még így is több mint 16.000 személyi sérüléssel járó közúti baleset történik éves szinten, melyből a halállal végződő estek száma is közel ezer.


Ha bekövetkezett a baleset, főleg ha az személyi sérülésekkel is járt, akkor a további teendők miatt úgy a sérült részéről mint a hozzátartozók részéről rengeteg többletenergia ráfordítással, ügyintézéssel jár nem beszélve a komoly lelki megpróbáltatások.

Statisztikailag bizonyított tény, hogy a közúti balesetekben sérültek 95%-a nincs megelégedve a megítélt kártérítéssel. Sőt! Sok esetben a biztosító csak vagyoni kártérítést fizeti ki, holott a sérültek nem vagyoni kártérítése jóval magasabb összeg lenne. A biztosító társaságok kihasználják az ügyfelek tudatlanságát és a hatáskörük hiányát. Olyan összeget fizetnek ki, amely nem egyezik meg az elszenvedett sérülés értékével. A sérülteket egyszerűen elutasítják, vagy számukra hátrányos megállapodás aláírására biztatják. Gyakran előfordul, hogy a kártérítések kifizetését elutasítják, de megadják a lehetőséget arra, hogy az ügyfelek a bíróságon érvényesíthessék jogaikat.

Vagyoni kár kategóriába tartozik
 • Kár a gépjárműben
 • Más eszközök, melyek a gépjárműben voltak és megsemmisültek, megrongálódtak a baleset következtében (pl. laptop, fényképezőgép, telefon)
 • Ruhakár
 • Indokolt kiadás (a baleset után, pl. megnövekedett benzinszámla, telefonszámla)
 • Gyógykezelési költségek (gyógyszer illetve ápolási költségek, segédeszközök ára)
 • Hozzátartozók látogatási költségei
 • Elmaradt haszon (a baleset után)
 • A beteg keresetkiesése
 • Hozzátartozók keresetkiesése
Megkönnyíti a munkánkat, ha ezeket a költségeket az ügyfél számlával alá tudja támasztani, de a számla nem feltétel.
Nem vagyoni kár kategóriába tartozik
 • Fizikai fájdalom
 • Lelki szenvedés
 • Ápolási költségek
 • Rehabilitációs költségek
 • Hozzátartozó elvesztésének lelki traumája (kártérítésre jogosult minden egyes közvetlen hozzátartozó)
 • Testi épség megromlása
 • Egészség romlása által kiváltott sérelem
 • Társadalmi értékvesztés 
Cégünk feladata, hogy közúti balesetek áldozatait a lehető legmagasabb kártérítési összeghez segítse. Eljárásaink során minden egyes ügyhöz egyedileg állunk hozzá, mivel minden balesetet más körülmények kísérnek. Ennek köszönhetően ügyfeleink számára mindig a lehető legmagasabb kártérítést tudjuk megszerezni. A kártérítéshez nincs szükség sem előzetes költségekre, sem biztosításra a károsult részéről sem a múltban, sem a jövőben, mert a kártérítés a károkozó kötelező biztosításából fedezi a cég, de úgy hogy a baleset okozóját nem „bántja”. A társaság főként peren kívüli egyességgel intézi a kártérítést, ami rövid idejű ügyintézéssel jár.
Sikerdíj: Cégünk szerződés szerinti, előre meghatározott sikerdíjért dolgozik melynek mértéke a megítélt kártérítési összeg 30%-a+áfa. (2012.03.12-től csökkent) Ennek értelmében cégünk kiemelkedő érdeke ügyfeleink sikeres képviselete és a lehető legmagasabb kártérítési összeg megszerzése. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy jóval magasabb kártérítést tudunk megszerezni a biztosítóktól, mint egy átlagos polgár. Sikerrátánk több mint 96%. Ügyfeleinknek nincs semmilyen előzetes költsége, a sikerdíjat csak a megszerzett kártalanítási összegből  vonja le cégünk. Amennyiben eljárásunk minden erőfeszítésünk ellenére is sikertelen marad, akkor ügyfeleinknek néhány irat fénymásolásán kívül más költsége nincs. Csak sikeres ügyintézés/kártérítés után jár a cégnek sikerdíj, ez szerződéseinkben is benne van.


Miért vagyunk annyira biztosak a dolgunkban?
 • 1. Cégünk olyan szakosodott ügyvédekkel és kártérítési szakértő gárdával dolgozik akik ezen a területen a legprofibbak. Napi szinten csak ezzel foglalkoznak, kivallóan ismerik az ide vonatkozó hazai és nemzetközi szabályokat.
 • 2. Cégünk és a mögöttünk álló nyolc éve működő lengyel anyavállalat nemzetközileg ismert és elismert, a biztosító társaságok sokkal komolyabban veszik mint, bármilyen más érdekképviseleti vállalkozást.
 • 3. Az ügyeket több mint 90%-ban peren kívüli megegyezésben intézzük el a biztosítókkal, így az egész időtartam lényegesen lecsökken.
 • 4. Minden esetben jogfenntartással kezeljük az ügyeket, vagyis a balesetből származó kárigény benyújtása akárhányszor megismételhető, ha arra szükség van. (Nem íratunk alá lemondó nyilatkozatot a kártérítés átvételekor, ezért ha a balesetből származó sérülés később kiújul, akkor újra lehetőség legyen kárigény benyújtására.)
Talált pénz: Kárügyintézőnk részére a kért iratok és dokumentumok fénymásolt példányainak átadásán, illetve a nyomtatványok kitöltésén kívül az ügyfélnek más kötelezettsége nincs. Ezt követően minden további lépést és képviseletet a biztosító és igény esetén a bíróság felé, cégünk végzi. Ügyfelünknek még otthonából sem kell kimozdulni és semmilyen költsége nincs, amíg a biztosító az ügyfél részére a kártérítést meg nem ítéli.
Határidő: Lényeges, hogy cégünk több évvel ezelőtt történt esetek ügyében is el tud járni. Akár 5 évre visszamenőleg is igényelhető a kártérítés.
Ki kaphat kártérítést?
 • Azok akiknek a baleset következtében 8 napon túl gyógyuló sérülésük van: vezető, utas, gyalogos, kerékpáros
 • Halál esetén a közvetlen hozzátartozók kapnak kártérítés: A Ptk. 685. sz. törvény szerint: Egyenes ágbeli rokonok szülő és gyermek, házastárs és bejegyzett élettárs, örökbefogadott és örökbefogadó, mostoha nevelőszülő és a nevelt gyermek, testvér
 • Akik fontosnak tartják a kártérítés nagyságát
 • Akik fontosnak tartják a kártérítés rövid ügyintézési idejét
 • Akik nincsenek megelégedve a kártérítéssel
Nem lehet ügyfél: A közúti balesetet több mint 50%-ban okozó személy. Ebből adódik viszont, hogy kártérítés még abban az esetben is jár amennyiben a vizsgálat két balesetért felelős személyt nevez meg 50-50 %-ban.
Még egyszer a lényeg: A károsultnak nincs semmilyen előzetes költsége (csak utólag a sikerdíjból), sem biztosításra nincs szüksége az ügyintézéshez. Sőt! Akár még otthonából sem kell kimozdulnia! Kárügyintézőnk a helyszínre megy és minden szükséges dokumentumot kitölt! A továbbiakban ügyfelünk megbízásából mindent cégünk intéz! 
Cégünk ügyfeleinknek sem pénzügyi, sem más jellegű kockázatuk nincs!
Szolgáltatásunk igénybevételével csak nyerhetnek!
Felmerülő kérdések - és válaszok
Mikor várhatom a pénzt? - A kártérítési időszakot nem tudjuk előre megmondani, de igyekszünk rövid időn belül lezárni az ügyet. Ebben segítenek az ügyvédeink és az, hogy cégünk nagy múltú nemzetközi anyavállalata a saját tekintélyével nyomást gyakorol az adott biztosítótársaság külföldi anyacégére is. Cégünknek - hála szakszerű jogvédelmi hátterünknek - az esetek több mint 90%-ában sikerül peren kívül megegyezni. Ezért az ügyintézési határidő nálunk a legrövidebb. Ezt a háttérrendszert és jogvédelmi erőt rajtunk kívül egyetlen hazai baleseti kárrendező vállalkozás sem tudja nyújtani !!!

Milyen összegre vagyok jogosult? - Minden kártérítési ügy más. A kártérítési összeg az irodában van kiszámolva, az után, hogy orvosaink és ügyvédeink részletesen megismerkednek az esettel. De természetesen, hogy a lehető legmagasabb összeget próbáljuk megszerezni Önnek.

Soknak tartom a 30%-os jutalékot! - Minden szolgáltatásnak ára van, és minél jobb a szolgáltatás annál nagyobb az ár is. De biztosíthatjuk, hogy ebben az esetben ez "csak" 30% és jutalékunk arányos a szolgáltatással. Tisztességes munka tisztességesen van megfizetve. A jutalék ezen a szinten lehetővé teszi számunkra, hogy méltósággal és erőteljesen tudjuk képviselni Önt a biztosítók és esetleg a bíróság előtt. (erről bővebben olvashat ha lejjebb kéri a további információkat)

Miért pont Önökre bízzam a kártérítési ügyemet? - Azért mert mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön kártérítése minél nagyobb legyen, hiszen ez a saját érdekünk is. Cégünk nemzetközi szinten havonta több mint 1700 ügyet intéz, melyek 97%-a sikeres és ezek 90%-a peren kívül, gyors megegyezés. Jogászaink tudása és munkamódszerünk a biztosítók előtt ismert és elismert, így az esetek a leggyorsabban és a legmagasabb kártérítéssel végződnek.

Kinek a számlájára lesz utalva a pénz? - Úgy mint más irodákban a cégünk számlájára. Ön ebből kapja meg a kártérítés Önre eső részét.

Már többen is jártak itt és csak a pénzt akarták kihúzni tőlem! - Azok akik csak a pénzre hajtanak , előre kérik a pénzt. Nekünk Ön csak az eredményes munka után fizet, vagyis csak akkor ha sikeres volt a kártérítés.

Mi történik ha a társaság nem jár sikerrel?- Összhangban a szerződésünkkel ebben az esetben Önnek semmilyen fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Jutalékot csak akkor fizetnie nekünk ha megszereztük az Önnek járó kártérítést.

Nincs meg a rendőrségi jegyzőkönyv és az orvosi jelentések. - Semmi baj, sok ilyen ügyfelünk van. El kell menni a rendőrségre és abba a kórházba ahol kezelték, kérni az ügyiratok másolatának kiadását.

Semmi kedvem a bíróságra járni! - Szerencsére pont ezért találkoztunk. Az Ön kártérítését peren kívüli megállapodással próbáljuk megszerezni. Végső esetben az Ön megbízásával mi megyünk a bíróságra.

A baleset már közel öt éve történt. - Örömmel tudatjuk, hogy olyan embereknek segítünk, akiknek az ügye nem idősebb öt évnél.

Miben különböznek az "X" vagy az "Y" társaságtól? - Több tekintetben is különbözünk. Cégünk nemzetközi szinten havonta több mint 1700 ügyet intéz, melyek 97%-a sikeres és ezek 90%-a peren kívül, gyors megegyezés. A piacon több úgynevezett jogi tanácsadói társaság működik. Ilyen társaságoknak jogi tanácsadói irodájuk nincs, és sajnos tapasztalatuk sincs a sikeres kártérítéshez. Sok éves kártérítési tapasztalattal rendelkező ügyvédek dolgoznak nálunk. A piacon a legmagasabb kártérítést tudjuk megszerezni. Kizárólag a megszerzett kártérítésből vonjuk le a jutalékot. Igyekszünk úgy dolgozni, hogy minden ügyfelünk elégedett legyen velünk. Több ezer elégedett ügyfelünk van.
 
Példák:
Gépjármű: Egy család hazafelé tartott, amikor nem kaptak elsőbbséget a STOP tábla ellenére és összetörték magukat. A másik jármű vezetője arra hivatkozott, hogy túl gyorsan jöttek. Ebben az ügyben a károkozó kötelező biztosításának a terhére a maradandó egészségkárosodás mértékétől függően nem vagyoni kártérítésként sokmilliós összeg jár, nem beszélve a járadékigényről, amely feltőkésítése esetén még a nem vagyoni kártérítés összegét is meghaladhatja. Ki kell fizetni természetesen az összes vagyoni kárt, a gyógyszerek költségeit, a közlekedési, rezsi és egyéb többletköltségeket. Az utasok akkor is kártérítésre tarthatnak igényt, ha részben a saját járművük vezetője okozta a balesetet. Ebben az esetben a két jármű kötelező biztosítói együtt térítik az utasok követelését.
Kerékpár:  A járművezetőkhöz, utasokhoz hasonlóan a gyalogosok, kerékpárosok hasonlóan komoly, sérülésüktől függően többmilliós kártérítésre tarthatnak igényt abban az esetben, ha akár egy autó/busz/motor/villamos stb. gázolja el őket, akár olyan kátyúban, úthibában botlanak meg, esnek el, amelynek fenntartásáért az önkormányzat, közútfenntartó vagy társasházfelelős.
Haláleset: Hozzátartozó elvesztése Bármely közeli hozzátartozó nagy összegű, a gyakorlat szerint 2,5 - 12 millió forint összegű nem vagyoni kártérítésre tarthat igényt úgy a néhai hozzátartozó munkáltatójától (munkahelyi baleset esetén), mint akár egy károkozó gépjármű vezetőjétől (közlekedési baleset esetén) abban az esetben, ha lelkileg nem tudja feldolgozni a traumát. Természetesen a károsultak temetésre, szertartásra, halotti torra, gyászruhára stb. vonatkozó igénye is jogos és alapos lehet. A biztosítói gyakorlatban ráadásul életjáradék megállapítása is kérhető.
Külföldi baleset: Kevesen tudják, de egy-egy nyugat-európai vagy tengerentúli üzemi, közlekedési vagy egyéb baleset kártérítése sokszor ötszörösen, tízszeresen meghaladja azt az összeget, melyet a hazai károkozók és biztosítóik kifizetnek. Különösen fontos ez azt figyelembe véve, hogy az Európai Unió égisze alatt rengetegen vállalnak külföldön munkát, mely munkák végzése során sokszor történik kisebb-nagyobb baleset.
BKV/MÁV/VOLÁNBUSZ baleset: Sokan azt gondolják, hogy ha tömegközlekedési jármű utasaként megsérültek, akkor csak az utasbiztosítás összegére tarthatnak igényt. A valóság azonban az, hogy a károsultak az utasbiztosítás limitált értékén felül is teljes vagyoni és nem vagyoni kárukat érvényesíthetik a károkozói felelősség megállapítása esetén. Tudni érdemes, hogy a nagy közlekedési szolgáltató cégek mögött szinte kivétel nélkül tőkeerős biztosítók állnak, akik részben a cég járműveinek kötelező felelősségbiztosításait vezetik, részben az adott vállalat vállalati vagyonbiztosítását biztosítják.

Amennyiben Önt, vagy bármilyen ismeretségi körébe tartozó személyt vétlenül az elmúlt 5 évben, 8 napon túl gyógyuló sérüléssel járó közúti baleset érte, vagy közeli hozzátartozója vétlenül közúti baleset következtében elhalálozott úgy nagy valószínűséggel komoly kártérítésre tarthat igényt.  Cégünk segít a legmagasabb kártérítési összeg megszerzésében. Kérje cégünkről és szolgáltatásunkról az ingyenes, kötelezettségmentes és részletes információkat. 
                                                  
HA ÖN ÜGYFÉL? 
Kéjen információt! 
Keressen az alábbi elérhetőségeken!

Kapcsolat:Karácsony György

E-mail:kozutibalesetekkarteritese@gmail.com

Tel:0630/360-7597

Skype:kagyo2
 HÍVJON,HOGY SEGÍTHESSŰNK!!
Tudja meg hogyan dolgoznak kártalanítási ügyintézőink

 Cégünk kártalanítási ügyintézői önállóan, cégünkkel történt szerződés alapján, jutalékos rendszerben dolgoznak. Mivel cégünk több mint hét éves külföldi tapasztalattal nemrég lépett a magyar piacra és mert a statisztikák szerint az év 16.000 személyi sérüléssel járó közúti baleset bőséges munkát ad, így munkatársaink eléggé lekötöttek. Ezért cégünk folyamatosan keres új munkatársakat.
Az egyéni végzettség mellékes. Cégünkkel szerződésben álló kártérítési ügyintézői magánemberként dolgoznak, vállalkozói igazolvány nem szükséges, a jutalékból levont egyszeri adó mértéke minimális. Az ügyintézők az elintézett ügyeinek darabszámától függően 10-40% jutalékban részesülhetnek a kártérítéssel végződő ügyek cégbevétele alapján, valamint jelentősen növelhetik bevételeiket, amennyibe új ügyintézők jelentkezésében közreműködnek. Becsületesen elvégzett teljesítményt cégünk középkategóriás autó használatával is segíti.
Cégünk jövőképe - a piaci adottságokat és a lefedettséget figyelembe véve - rendkívül impozáns, nagyratörő és hosszú távú. Hazánkon kívül a környező országokban történő megjelenés is hamarosan meg fog történni. Tőkeerejét jellemzi, hogy jelen van a lengyel tőzsdén, mely Európa egyik legmeghatározóbb részvénypiaca.
Cégünk azoknak akik rendszeresen és becsületesen dolgoznak egy nagyon szép ívű lehetőséget nyújt hosszútávon, de rövid távon is nagyon komoly jövedelmet ígérő, gyors karriert és egzisztenciát kínál. Ez egyedül az egyén hozzáállásán és szorgalmán múlik.

ÉRDEKELI A KÁRÜGYINTÉZŐI MUNKALEHETŐSÉG?

Kérjen információt!

Keressen az alábbi elérhetőségeken


Kapcsolat:Karácsony György


E-mail:kozutibalesetekkarteritese@gmail.com


Tel:0630/360-7597


Skype:kagyo2

ÁLLÁST MUNKÁT KERES?

A vétlenül közúti balesetet elszenvedett emberek, vagy azok közvetlen hozzátartozóik ügyeinek intézéséhez, lebonyolításának segítéséhez, 18-év FELETTI KOROSZTÁLYBÓL MUNKATÁRSAKAT KERESEK AZ EGÉSZ ORSZÁG TERÜLETÉRŐL KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYINTÉZŐI FELADATRA. Korrekt valós munka. Egy nagy nemzetközi cégnek dolgozhat. Rugalmas munkaidő, európai jövedelem. Nem helyhez kötött. Az egész ország területén végezhető. Megnyílnak más országbani lehetőségek is. Nem értékesítés! Nem internetes munka.
Szorgalom, kommunikációs készség, valamint alapfokú számítógép ismeret szükséges.
A munka gyors betanulása, azonnali munkakezdés.Ha Ön Ügyfél vagy álláskereső az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat, vagy hívhat!


Tel: 0630/360 7597

E-mail: kozutibalesetekkarteritese@gmail.com

Skype: kagyo2

Web: http://kozutibalesetekkarteritese.blogspot.hu

Amennyiben Ön álláskereső és további tájékoztatót kér az alábbi linken megteheti:
Kérem a tájékoztatót
(Töltse ki az űrlapot!)
Ha szeretne egy 8 éves múlttal rendelkező, nagy tapasztalatú nemzetközi cég legújabb, magyarországi leányvállalatánál dolgozni, karriert építeni, ahol azokon segítünk, akik egy sajnálatos balesetben megsérültek és ahol nem engedjük, hogy a biztosítótársaságok ne fizessék ki azt, amire szerződtek, akkor lépjen be közénk. A cégünkel megkötött megbízási szerződés alapján a kártérítési ügyintéző munkakört az egész ország területén, szabadon és legálisan végezheti. Megnyílnak,  más országbani lehetőségek is! 


Baleset érte? Segítünk a kártérítési ügyintézésben!

Karácsony György
Tel: 0630/360 7597
E-mail: kozutibalesetekkarteritese@gmail.com
skype: kagyo2 

Az Ön ajánlója: Karácsony György
Képviselői számom: 010/1/32/1/4/9/6/2/1/50 


HÍVJON, HA EGY JÓ CSAPAT TAGJA AKAR LENNI, HOGY KÖZÖSEN SEGÍTHESSÜNK A SEGÍTSÉGRE SZORULÓ   EMBERTÁRSAINKON

További információk az alábbi elérhetőségeken:

Karácsony György
Tel: 0630/360 7597
E-mail: kozutibalesetekkarteritese@gmail.com
skype: kagyo2
KÁRÜGYINTÉZŐI MUNKALEHETŐSÉG ROMÁNIÁBAN
 CEDE
A nemzetközi sikerre való tekintettel 2012 októberében cégünk az EUKK. Bukarestben megalapította a CEDE, Romániai leányvállalatát, Megnyitotta irodáját és belépett a román piacra. A csatlakozás utáni valós munka elkezdődött. 

Elkezdődtek és folyamatosan tervszerűen zajlanak

a szakmai alapképzések Románia kijelölt városaiban és így lehetőség nyílik arra,hogy Ön is munkatársunk legyen és csatlakozzon a CEDE csapatához 


Románia egész területéről várok olyan magyarul is beszélő jelentkezőket, akik szorgalmas munkával elérhető célokért lakóhelyén, és környezetében, vagy országosan is, a CEDE (Európai Kártérítési Ügyintéző Központnál) kártalanítási ügyintézőként kíván dolgozni. 
Önálló munkabeosztással dolgozhat, idejével szabadon rendelkezhet.


Rugalmas munkaidő európai jövedelem. Nem internetes munka!


Követelmény:számítógépes alapismeretek (Word, Internet,stb) jó kommunikációs készség magyar és román nyelven,valamint szorgalom, aktivitás és szervezőkészség.

Azok  akik szeretnének jelentkezni munkatársnak egy néhány órás szakmai alapképzésen kell résztvenniük, de előtte szükséges regisztrálni az alapképzésre a lentebb lévő linken (CEDE SZAKMAI ALAPKÉPZÉSRE REGISZTRÁLHAT ITT!!!) Regisztrációja után az űrlapon megadott információk alapján küldöm a jelentkezők alapképzésre szóló regisztrációs lapját. Az alábbi városokban és időpontokban lesznek  CEDE bemutatók és alapképzések, ahol ajánlásomra az együttműködési megállapodás aláírásával csatlakozhat a CEDE-hez közvetlen munkatársként.


Ajánlói név: Karácsony György János

Ajánló ügynök száma: H0029/1/32/1/4/9/6/2/1/50

CEDE szakmai alapképzések:


Városok és időpontok


A legújabb helyszínek:

Július hónapban az alábbi városokban lesznek szakmai alapképzések:

A fenti városokban megtartásra kerülő alapképzések pontos helyszínei és időpontjai a kiírások megérkezése után folyamatosan lesznek megjelenítveKözvetlen munkatársnak jelentkezni a blogon lévő elérhetőségeimen valamint a CEDE szakmai alapképzéseinek a helyszínein az

Ajánlói név: Karácsony György János
és az
Ajánló ügynöki számom: H0029/1/32/1/4/9/6/2/1/50
felmutatásával lehet!


Az alapképzésre a csatlakozni szándékozóknak  Személyigazolvány fénymásolatot kell magukkal vinniük.


A további pontos helyszíneket (címeket) levélben küldöm.Jogtiszta korrekt munka valós cégnél.Anyavállalatunk a lengyel  EuCO részvénytársaság (EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA,- Honlapja:


Szorgalmas munkával hosszabb távon jelentős eredményeket lehet elérni.

Tizennyolc év felett minden korosztályból várok jelentkezőket.Munka mellett is végezhető.Már zajlanak a regisztrációk a szakmai alapképzésekre!Ha érdekli ez a hosszútávu és széleskörű lehetőség az alábbi linken a CEDE Szakmai Alapképzésére regisztrálhat.

REGISZTRÁLJON SZAKMAI ALAPKÉPZÉSRE!!!

Regisztrációja után az űrlapon megadott információk alapján küldöm a jelentkezők, szakmai alapképzésre szóló regisztrációs lapját.(TÖLTSE KI AZ ŰRLAPOT)


Munkánk röviden:olyan embereket,ügyfeleket keresünk meg és munkánkkal segítjük a kártérítési ügyeiknek intézését aki közúti balesetben vétlenül nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett vagy közúti balesetbe vétlenül elhalálozott. Elhalálozás esetén az elhunyt törvény szerinti közvetlen hozzátartozói kaphatnak kártérítést. Ügyfeleink visszamenőlegesen is (három évig) az elévülés idején belül élhetnek a kártérítési igényükkel.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Regisztrációs és egyéb információ az alábbi elérhetőségeken:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapcsolat: Karácsony György

E-mail: kozutibalesetekkarteritese@gmail.com

Tel: 3630/360 7597

skype: kagyo2 

Web: kozutibalesetekkarteritese.blogspot.com
Figyelem: Kérjük valós adatokat adjon meg, különben nem kapja meg céges információinkat. Minden megadott adatot bizalmasan kezelünk. A rendelkezésünkre bocsátott információt soha nem adjuk ki harmadik fél felé. Személyiségi jogait a legmesszebb menőkig tiszteletben tartjuk. Információkérése Önt nem kötelezi semmire

2 megjegyzés:

 1. Kedves György!

  Több évtizedes biztosításszakmai tapasztalatom alapján bátran kijelenthetem, hogy az Ön által leírt "Azok akik szeretnének jelentkezni munkatársnak egy néhány órás szakmai alapképzésen kell résztvenniük,.." néhány órás messze nem elegendő az eredményes kárügyintézéshez.

  VálaszTörlés